Γυάλισμα – Κέρωμα

Γυάλισμα σημαίνει φρεσκάρισμα χρώματος και απομάκρυνση των μικροφθορών από τον ήλιο ή το ρετσίνι, των γρατσουνιών, των ξένων σωμάτων, των ρύπων του περιβάλλοντος που έχουν προσκολλήσει στο βερνίκι-χρώμα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία έχει προκαλέσει ζημιά στην βαμμένη επιφάνεια, χωρίς να έχει φτάσει στο αστάρι. Με την υπηρεσία αυτή επαναφέρουμε το χρώμα στην αρχική του κατάσταση και διορθώνουμε τα ολογράμματα που έχουν δημιουργηθεί από αυτόματα πλυντήρια. Επίσης για να προσφέρουμε άριστο φινίρισμα και προστασία στο αυτοκίνητο σας παρέχουμε το κέρωμα.